Vydáno dne 3. 8. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová88x přečteno

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla 25. července podepsána smlouva o dílo s dodavatelem základní technické infrastruktury (ZTI) v lokalitě Piskačův sad. V termínu srpen 2022 – srpen 2023 bude realizována stavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace vč. retenčních nádrží, vodovodních a kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení a komunikace bez svrchní vrstvy dlažby. Souběžně bude jiným investorem - správcem elektrické sítě - postavena trafostanice a rozvody el. energie k jednotlivým stavebním parcelám.