Vydáno dne 15. 4. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 878x přečteno

MŠ nabízí:

  • rozvíjení výtvarných a pracovních dovedností ve výtvarné dílně,
  • zdokonalování pohybových dovedností v kroužku pohybových her,
  • taneční kroužek ve spolupráci se ZUŠ Letovice,
  • nápravu drobných vad výslovnosti pod vedením logopedické asistentky,
  • klub „Zvídálek“ pro maminky na mateřské dovolené.

Stravné v MŠ: svačina, oběd 20,- Kč, celodenní 24,- Kč./>
Školné v MŠ: měsíčně 100,- Kč.

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti s celodenní docházkou a děti s trvalým pobytem v Olešnici.

Termín odevzdání přihlášek v MŠ – 30. 4. 2004. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitelky mateřské školy do konce května 2004.

Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo na tel. 516 463 168.

Marcela Čuhelová – ředitelka MŠ