Vydáno dne 9. 3. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Ředitel Základní školy a mateřské školy města Olešnice, příspěvkové organizace, informuje rodiče:

 • Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Olešnice se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 v době od 14,00 hod. do 17,00 hod. v budově základní školy.

Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace, Hliníky 108, 679 74  Olešnice

 

 

Informace o zápisu do 1. ročníku, postup při případné žádosti o odklad začátku povinné školní docházky

 

 

 1. Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 od 1400 do 1700 hod. v budově základní školy. Rodiče mohou s dětmi přicházet průběžně po celou dobu.
 2. Pokud uvažujete o žádosti o odklad začátku povinné školní docházky, podle školského zákona musíte písemnou žádost o odklad předložit již u zápisu!!
 3. O odklad lze žádat pouze z důvodu psychické či fyzické nezralosti či závažných zdravotních potíží.
 4. Žádost musí být doložena písemným doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a písemným doporučením odborného lékaře.
 5. Termín pro případné dodatečné dodání odborných zpráv či doporučení odkladu je do 31.5.2023.
 6. Po dohodě s okolními pedagogicko psychologickými poradnami doporučujeme, aby se rodiče uvažující o žádosti o odklad objednali na vyšetření včas (osobně, telefonicky, elektronicky, …), protože později by mohl být problém najít volný termín.
 7. O případném povolení odkladu začátku povinné školní docházky rozhoduje po zvážení všech okolností ve správním řízení ředitel školy a vydává písemné správní rozhodnutí.
 8. Zápis se letos týká dětí narozených mezi 1.9.2016 a 31.8.2017.
 9. Děti, kterým byl loni povolen odklad začátku povinné školní docházky o 1 rok, letos k zápisu nemusí, jsou zapsány od loňska.

 

JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS S POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI?

 

 • děti se po příchodu do ZŠ přezují v šatnách (PŘEZŮVKY S SEBOU)
 • u vchodu dostane každý předškoláček jmenovku a pohádkovou kartu
 • pro děti budou připravena 4 pohádková stanoviště, na kterých budou plnit úkoly a za splnění dostanou razítko do pohádkové karty a malý dáreček
 • pohádková stanoviště najdete v 4. a 5. třídě, v družině a ve velké tělocvičně – můžete je s dětmi navštívit v RŮZNÉM POŘADÍ
 • NEZAPOMEŇTE své dítě ZAPSAT U PANÍ SEKRETÁŘKY v družině (můžete kdykoli v průběhu zápisu)
 • upozorňujeme rodiče, že přítomnost mladších sourozenců u zápisu není vhodná
 • NEZAPOMEŇTE si vzít rodný list dítěte a občanský průkaz

Rodiče všech prvňáčků jsou zváni na přednášku Školní zralost  -  Co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do první třídy? Kdy je na místě zvažovat odklad školní docházky? Které oblasti rozvíjet, aby dítě úspěšně zvládlo zahájení školní docházky? ÚTERÝ 28. BŘEZNA BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY OLEŠNICE, UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 2. PATRO V 16,00 HOD. OD 15,00 HODIN MOŽNOST PROHLÍDKY UČEBEN, ZEJMÉNA PAK 1. ROČNÍKU Přednáší Mgr. Eva Kovářová, Pedagogicko - psychologická poradna Blansko PŘEDNÁŠKA JE ZDARMA TĚŠÍME SE NA VÁS PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy Sledujte nás na www.zsamsolesnice.cz

 

 

 • Zápis dětí do MŠ Olešnice se uskuteční ve středu 3. května 2023 v době od 14,00 hod. do 16,00 hod. v budově mateřské školy.
  Ředitelství ZŠ a MŠ města Olešnice oznamuje rodičům, že ve středu 3. května 2023                
  od 14,00 do 16.00 hod.
  se bude konat v budově mateřské školy na ul. Veselská 532 zápis dětí pro školní rok 2023/2024
 • Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2023 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2023 povinné. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

  Platby v MŠ:  Úplata za vzdělávání: 500,- Kč měsíčně.

  Cena stravného: Výše stravného v MŠ a ZŠ Olešnice bude stanovena v měsíci srpnu.

  Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

   

   

  Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

   

  Počet bodů

  1

  Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

  10

  2

  Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude přijato přednostně.

  10

  3

  Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

  8

  4

  Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

  7

  5

  Trvalý pobyt dítěte je v obci mikroregionu Olešnicko.

  6

  6

  Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2022/2023.

  5

   

  Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 16. 5. 2023. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní školy a mateřské školy města Olešnice do 1. 6. 2023.

  Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo na tel. 516 463 168.

                                                                                       

                                                                     PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel ZŠ a MŠ města Olešnice