Vydáno dne 31. 3. 2022 | Vložil/a: Ivana Kozlová | x přečteno

Informace o zápisu do 1. ročníku

 1. Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 1300 do 1500 hod. v budově základní školy (přízemí přístavby – 3. + 4. třída, obě oddělení ŠD, velká tělocvična). Rodiče mohou s dětmi přicházet průběžně po celou dobu.
 2. Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný formulář žádosti zákonných zástupců (ke stažení na webu v aktualitách ZŠ nebo k vyzvednutí v kanceláři ZŠ).
 3. Pokud uvažujete o žádosti o odklad začátku povinné školní docházky, podle školského zákona musíte písemnou žádost o odklad předložit již u zápisu!! (rovněž ke stažení na webu nebo k vyzvednutí v kanceláři ZŠ).
 4. O odklad lze žádat pouze z důvodu psychické či fyzické nezralosti či závažných zdravotních potíží.
 5. Žádost musí být doložena písemným doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a písemným doporučením odborného lékaře.
 6. Termín pro případné dodatečné dodání odborných zpráv či doporučení odkladu je do 2.5.2022.
 7. Po dohodě s okolními pedagogicko psychologickými poradnami doporučujeme, aby se rodiče uvažující o žádosti o odklad objednali na vyšetření co nejdříve (osobně, telefonicky, elektronicky, …), protože později by mohl být problém najít volný termín.
 8. O případném povolení odkladu začátku povinné školní docházky rozhoduje po zvážení všech okolností ve správním řízení ředitel školy a vydává písemné správní rozhodnutí.
 9. Zápis se letos týká dětí narozených mezi 1.9.2015 a 31.8.2016.
 10. Děti, kterým byl loni povolen odklad začátku povinné školní docházky o 1 rok, letos k zápisu nemusí, jsou zapsány od loňska.

 

JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS S POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI?

 • děti se po příchodu do ZŠ přezují v šatnách (PŘEZŮVKY S SEBOU)
 • u vchodu dostane každý školáček jmenovku a pohádkovou kartu
 • pro děti budou připravena 4 pohádková stanoviště, na kterých budou plnit úkoly a za splnění dostanou razítko do pohádkové karty a malý dáreček
 • pohádková stanoviště najdete ve 2. a 3. třídě, v družině a ve velké tělocvičně – můžete je s dětmi navštívit v RŮZNÉM POŘADÍ
 • NEZAPOMEŇTE své dítě ZAPSAT U PANÍ SEKRETÁŘKY v družině (můžete kdykoli v průběhu zápisu)
 • upozorňujeme rodiče, že přítomnost mladších sourozenců u zápisu není vhodná
 • NEZAPOMEŇTE si vzít rodný list dítěte a občanský průkaz

 

Zápis dětí do mateřské školy

Ředitelství ZŠ a MŠ města Olešnice oznamuje rodičům, že v úterý 3. května 2022 od 14 do 16.00 hod. se bude konat v budově mateřské školy na ul. Veselská 532 zápis dětí pro školní rok 2022/2023.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2022 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2022 povinné. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Platby v MŠ:

Úplata za vzdělávání: 400,- Kč měsíčně.

Cena stravného (k 15. 3. 2022, lze očekávat změnu):

Stravné v MŠ a ZŠ Olešnice je zajišťováno společností Scolarest.

děti 3-6 let:     přesnídávka                13,00 Kč

                        oběd                                   25,00 Kč

                        svačina                              9,00 Kč

                        celodenní stravné       47,00 Kč

děti, které ve šk. roce dosáhnou 7 let:

                        přesnídávka                14,00 Kč

                        oběd                              26,00 Kč

                        svačina                        10,00 Kč

                        celodenní stravné       50,00 Kč

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

 

 

Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

 

Počet bodů

1

Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

10

2

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku

a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude přijato přednostně.

 

10

3

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

8

4

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

7

5

Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko.

6

6

Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2021/2022.

5

 

Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 16. 5. 2022. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní školy a mateřské školy města Olešnice do 1. 6. 2022.

Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo na tel. 516 463 168.

 Vladimír Hél, zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ Olešnice