Vydáno dne 1. 6. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D47x přečteno

Dne 12. května se uskutečnilo deváté zasedání zastupitelstva města, tentokrát v sále kulturního domu. Místo bylo vybráno z důvodu, že zasedací místnost radnice neumožňuje dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými zastupiteli a případnými zástupci veřejnosti. Zastupitelstvo schválilo všechna radou navržená usnesení. Schválen tak byl: závěrečný účet města za rok 2019 a účetní závěrka k 31. 12. 2019 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FC Olešnice a MC Hastrmánek Olešnice.

Schválení dotací z grantového systému města pro spolky

Zastupitelstvo města schválilo, jak je výše uvedeno, dotace nad 50 tis. Kč, a to: FC Olešnice ve výši 102 tis. Kč  a mateřskému centru Hastrmánek ve výši 77 tis. Kč.  Rada města rozděluje dotace na základě schváleného rozpočtu do výše 50 tis. Kč. Podle předložených žádostí spolků a při přihlédnutí k pravidlům poskytování dotací, které rada schválila, bylo rozhodnuto následovně: TJ Sokol Olešnice 18 tis. Kč, T.O. Zmijáci 23 tis. Kč, Orel – Jednota Olešnice  35 tis. Kč, ZO ČSV (včelaři) 8 tis. Kč, Rodičovský spolek 28 tis. Kč, SDH Olešnice 43 tis. Kč, STP Olešnice 10 tis. Kč, ČSCH Olešnice 33 tis. Kč, ŘK farnost Olešnice 23 tis. Kč, MRS Olešnice 25 tis. Kč, Spolek přátel piva 28 tis. Kč, Farní sbor ČBCE 13 tis. Kč, Spolek (na)Moll 33 tis. Kč. FC Olešnice a MC Hastrmánek mají v dotaci zahrnutu částku 65 tis. Kč na údržbu a provoz, případně nájem užívaných prostor.