Vydáno dne 7. 6. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková70x přečteno

Dne 23. května se uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva, které mimo jiné body vzalo na vědomí rozdělení prostředků z grantového systému města tak, jak je schválila rada města a schválilo dvě veřejnoprávní smlouvy, kde dotace města přesáhla částku 50 tis. korun. Tak jako každoročně byla částka vyčleněná v rozpočtu města přesahující 400 tis. korun zacílena na podporu aktivit olešnických spolků. Olešnické spolky tak mohou počítat s brzkým převodem finančních prostředků z rozpočtu města, které jim napomohou realizovat projekty jejich zájmové činnosti, ale i projekty zaměřené na širokou veřejnost. 

Modrotisk