Vydáno dne 1. 5. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D115x přečteno

Máme za sebou již řadu týdnů různých omezení a restrikcí, které souvisí s pandemií Covid-19. Omezení pohybu osob a jejich shromažďování, nošení roušek, udržování rozestupů při nákupech, omezení ve veřejné dopravě, uzavření škol. To vše se stalo realitou dneška. Zdá se, že je vůle a snaha vlády postupně různá omezení uvolňovat tak, jak se bude epidemiologická situace v České republice a Evropě vyvíjet.

Poprvé v dlouhé historii jsme neměli možnost prožít Velikonoce tak, jako roky předtím a tak, jak je slavily celé generace našich předků. Vedle uzavřených kostelů to bylo i přerušení tradice velikonoční koledy a rodinných návštěv.

Jistou náhražkou velikonoční koledy pro děti se stala výzdoba velikonočního stromu na náměstí u kašny. S ohledem na pozitivní ohlas veřejnosti bude tento velikonoční strom zdoben i v následujících letech. Možná i jako připomínka těch neveselých letošních Velikonoc. Poděkování patří všem rodičům, kteří s dětmi na velikonoční pomlázku nezapomněli, vajíčka ozdobili a mnozí své kraslice zavěsili na olešnický velikonoční strom.

Poděkování patří také všem, kdo se v minulých týdnech věnovali šití roušek a jejich předání potřebným. Zdaleka to už nebyla pouze pomoc organizovaná městem, ale i spontánní aktivity řady spoluobčanů, kteří šili roušky pro své rodiny či zdravotnická zařízení.

Vyzdvihnout bych chtěl i dar vysokoškoláků Pardubické univerzity, kteří ušili roušky a předali je prostřednictvím pečovatelek Oblastní charity Blansko jejich klientům na Olešnicku. Dostalo se tak dalších roušek i klientům obou domů s pečovatelskou službou v Olešnici.

Významnou pomocí je i pokračování zajištění stravování našim seniorům s rozvozem obědů pečovatelskou službou. Scolarest - školské stravovací zařízení, přešel k výdeji obědů do jednorázových obalů, tak jak bylo nařízeno krajskou hygienickou službou bez odkladu, a proto nebylo vaření pro seniory přerušeno.

Na prahu měsíce května a dvou prodloužených svátečních víkendů bych chtěl ještě vyzvat spoluobčany k trpělivosti a dodržování všech nařízení Ministerstva zdravotnictví. Přestože se zdá, že je pandemie na ústupu, budou moci být omezující opatření odvolávány teprve tehdy, když to epidemiologická situace dovolí. A to je také v našich rukou.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta