Vydáno dne 4. 12. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D41x přečteno

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně pravidel financování regionálního školství ze státního rozpočtu. Tato změna přichází po více než 20 letech, kdy bylo financování odvislé od počtu žáků. Laicky řečeno, čím více byla naplněna třída žáky, tím více dostala škola peněz na financování mezd. Při malém počtu žáků ve třídách pak byla škola podfinancovaná, platy pracovníků byly na hraně tarifních platů, bez možnosti jejich navýšení v nadtarifních složkách mzdy. U malotřídních škol a škol venkovských to často znamenalo dofinancovávat i tarifní mzdy z rozpočtů obcí. Navíc byly krajské normativy odlišné kraj od kraje.

Nový systém je založený na financování reálného objemu výuky a reálné výši tarifních platů pedagogů v MŠ a ZŠ a zajistí všem školám dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní výuky. Pro ZŠ a MŠ a školní družiny je závazným právním předpisem stanoven maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu. Opět laicky řešeno: je stanoven maximální počet odučených hodin, do kterého se škola musí vejít a je garantováno financování tarifů.

Pro olešnickou školu to znamená, že při snižujícím se počtu žáků bude i do budoucna garantováno financování ze státního rozpočtu, že nebudou z důvodu financování rozhodnutím výjimky zřizovatele navyšovány počty žáků ve třídě nad 30. Počty žáků ve třídě by naopak neměly klesnout pod limitních 17 žáků při velikosti naší školy. (Úhrada je až nad 17 žáků). Nebude tedy ani nutné jednat o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na mzdy školských pracovníků.

MŠMT ČR dlouhodobě představovalo nový systém a umožnilo ředitelům škol se na něj připravit. V letošním školním roce 2019/2020 je v rámci přechodného období již v Olešnické škole organizována výuka v režimu, v jakém bude i do budoucna. Tedy v rámci limitu počtu odučených hodin v MŠ, na 1. stupni a na druhém stupni ZŠ tak, aby byl rozsah vzdělávání v limitu stanoveném novým předpisem. (PHmax.)

Starostům a primátorům měst představil nový – normativně nákladový systém ministr školství Ing. Robert Plaga Ph.D. na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR.

PaedDr. Zdeněk Peša