Vydáno dne 1. 11. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková94x přečteno

20 let od získání praporu

Mezi heraldické symboly obcí a měst patří vedle znaku také prapor. Znak městečka Olešnice užívala Olešnice již od středověku, je znám například na pečetích 16. století. Ve znaku je orlí křídlo na stříbrném podkladu doplněné o zlatou pružinu a dva zlaté trojlisty. Tento symbol získalo město od znaku pánů z Lomnice, kteří byli majiteli městečka. V novodobé historii se k znakům obcí připojila možnost jako další heraldický symbol získat prapor. Provedení praporu posuzuje heraldická komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a uděluje jej na základě jejího vyjádření předseda Poslanecké sněmovny.

Také tehdy, ještě obec, Olešnice požádala předsedu Poslanecké sněmovny ČR o udělení praporu. Nejdříve se v této věci sešlo zastupitelstvo obce 29. února 1996. To posuzovalo celou řadu návrhů, které vytvořil heraldik pan Keprt z Brna. Zastupitelstvo vybralo z předložených návrhů jeden, který byl zaslán heraldické komisi Poslanecké sněmovny. Heraldická komise měla k tomuto návrhu výhrady, a tak byl vytvořen vlastní návrh, se kterým se komise ztotožnila. Takto máme prapor v barvách původního znaku, kde se střídají černý, žlutý a bílý pruh, součástí praporu je pak historický znak obce.

Tato definitivní a heraldickou komisí následně schválená podoba olešnického praporu byla schválena 9. října 1997 zastupitelstvem obce. Prapor samotný byl zhotoven firmou Velebný&Fam a slavnostně předán starostovi a místostarostovi obce v prosince roku 1997 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milošem Zemanem v Praze.

Je tomu tedy již 20 let, co různé akce a státní svátky vedle české vlajky doprovází i ta obecní.

Investiční akce

Po letních měsících, kdy byly dokončeny z velké části všechny investiční akce, zůstaly k dokončení rozpracované stavby, a to chodníky na ulici Obora a kanalizace na ulici Rovečínské. Zatímco chodníky na ulici Obora byly v měsíci říjnu dokončeny, práce na kanalizaci v ulici Rovečínské bude dle smlouvy o dílo pokračovat ještě v dalších týdnech.