Vydáno dne 2. 7. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková150x přečteno

Dokončené investiční akce:

Obnova krajinných prvků - lesopark Skalky

Závěrečnou kontrolou provedených prací převzalo město Olešnice jako investor akce od dodavatele projekt Obnova krajinných prvků – lesopark Skalky. Protože tento projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, bude po úhradě faktur požádán tento operační program o poskytnutí dotace. Akce samotná však bude ukončena teprve po třech letech, po kterých bude dodavatelská firma zajišťovat dosadby těch stromků, které by v průběhu této doby případně zaschly nebo uschly.

Rekonstrukce povrchu polní cesty Končiny a lesní stezky Skalky

Také obě cesty byly v průběhu měsíce června předány městu Olešnice jako investorovi a v současné době probíhá administrace žádosti o proplacení dotace, tentokrát z Programu rozvoje venkova. U lesní stezky je poslední provedenou prací v průběhu měsíce června instalace nových laviček a krmelce v lesoparku.

Odbahnění Obecního rybníka

Po napuštění Obecního rybníka provedli rybáři jeho zarybnění, a tak od června letošního roku může Obecní rybník sloužit rybářské veřejnosti a jeho krásné okolí pak k vycházkám všech občanů a návštěvníků Olešnice.