Vydáno dne 15. 1. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | x přečteno

Zastupitelstvo uložilo radě a finančnímu výboru připravit pro další zasedání zastupitelstva do konce února rozpočet pro rok 2004. Schválilo také vyhlášku, kterou se stanovuje poplatek na částečnou úhradu nákladů školní družiny a školního klubu. Zastupitelstvo uložilo též radě při schválení věcného záměru sloučení školských příspěvkových organizací připravit zřizovací listinu a způsob financování a nakládání s majetkem. Zde je třeba říci, že sloučením dvou příspěvkových organizací dojde ke sloučení dvou ekonomických subjektů, nikoli ke zrušení základní či mateřské školy, jak byl věcný záměr některými neinformovanými spoluobčany interpretován.