Vydáno dne 6. 8. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková54x přečteno

Před budovou základní školy se v průběhu měsíce července vystřídala auta řady dodavatelů a stavebních firem. Frekvence pohybu těchto vozidel svědčí o tom, že vrcholí práce na dokončení projektu Základní škola moderně a komplexně. Chodby školy se plní dovezeným nábytkem a pomůckami, zatímco stavební firma dokončuje práce v jednotlivých učebnách a rozvodech elektrické energie a datových kabelů. Přestože to na prahu měsíce srpna ve škole zdaleka nevypadá na zahájení školního roku po běžném úklidu, garantují všichni dodavatelé, že děti na počátku měsíce září se budou učit v řadě zcela nových učeben. Současný stav rekonstrukce učeben chemie a přírodopisu je možné vidět na fotografiích.