Vydáno dne 4. 11. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

I nadále pokračuje výstavba technické infrastruktury v lokalitě Piskačův sad. Stavební firma KORA-VODOSTAVING s.r.o. nejprve buduje část komunikace ústící na ulici Klimentka, kde byla položena dešťová kanalizace a vodovod. Tato část stavby by měla být dokončena v průběhu měsíce prosince i s provizorním krytem vozovky z odvalu, aby v zimních a jarních měsících nedocházelo ke splavování bláta do ulice Klimentka.