Vydáno dne 15. 2. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 8x přečteno

Poplatek za užívání veřejného prostranství při skladování zařízení a stavebního materiálu delším jak 5 dnů činí 5,- Kč za m2 a den, skladování ostatního materiálu (dřevo, uhlí apod.). činí 3,- Kč za m2 a den. Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství je třeba podat vždy, a to i v případě, že bude zábor kratší než 5 dnů. Všichni víme, že jsou v Olešnici místa, kam nelze ani dočasnou skládku umístit. Zvláštní užívání státních silnic může povolit pouze pověřený MěÚ, v tomto případě MěÚ Boskovice