Vydáno dne 4. 10. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková114x přečteno

Jak již byli čtenáři Olešnického zpravodaje informováni, proběhla v průběhu letních prázdnin zásadní rekonstrukce a modernizace objektu mateřské školy. Rozsah stavební prací a nákup nového vybavení měli možnost si prohlédnout rodiče, ostatní občané Olešnice i další návštěvníci Václavského jarmarku 28. září při „dni otevřených dveří v MŠ“. S ohledem na poskytnutí dotace z Evropských fondů neproběhla modernizace mateřské školy samoúčelně jako její oprava, ale se záměrem navýšení její kapacity. Kapacita mateřské školy tedy nejvyšší maximální počet dětí, který je možno ve školském zařízení umístit, je dán zápisem v rejstříku škol vedeným Ministerstvem školství ČR. Původní parametry mateřské školy umožňovaly dle hygienických norem umístit v mateřské škole maximálně 75 dětí. Při modernizaci mateřské školy projekt počítal s takovými úpravami, aby bylo možné navýšit kapacitu o 21 dětí na cílový stav 96. Po realizaci projektu modernizace mateřské školy bylo svoláno dne 4. září místní šetření za účasti orgánů hygieny. Souhlasné stanovisko k navýšení kapacity pak v průběhu několika dní bylo vydáno a poté podala rada města žádost o navýšení kapacity v rejstříku škol. Rozhodnutí o navýšení kapacity v rejstříku škol platí a s účinností od 29. 9. 2017 je možné navýšit kapacitu mateřské školy v Olešnici na 96 dětí. K 1. 10 2017 navštěvuje mateřskou školu 80 dětí.

Modrotisk