Vydáno dne 4. 4. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková41x přečteno

Od září loňského roku navštěvují předškolní děti modernizovanou mateřskou školu, kterou si mohla veřejnost prohlédnout o Václavském jarmarku. Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně vybavení nábytkem a pomůckami byla předmětem žádosti z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vedle rekonstrukce a pořízení nového vybavení se podařilo navýšit kapacitu mateřské školy na 96 dětí. Budova mateřské školy v Olešnici je tak kapacitně plně dostačující nejenom pro potřeby samotného města, ale umožňuje přijímat též děti z obcí mikroregionu.

Samotné financování projektů IROP vyžaduje předfinancování z vlastních zdrojů žadatele a teprve po vyhodnocení a schválení výstupu po realizaci jsou žadateli zaslány finanční prostředky dotace. Zastupitelstvo města Olešnice řeší předfinancování schválených projektů většinou prostřednictvím překlenovacího úvěru. Na úvěrový účet jsou prostředky dotace následně jako první splátka převedeny. Takto bylo převedeno v měsíci březnu 10 879 127 Kč poskytnuté dotace EU.

Pro úplnost údajů o realizovaném projektu uvádíme investiční náklady akce: stavební práce 8 937 598 Kč, vybavení nábytkem 3 628 177 Kč a hračky 397 831 Kč.