7 km nad pravým břehem Svratky, 0,5 km od obce Pivonice.

Zřícenina raně gotického hradu nazývaného také Kámen nebo Lapis či Zubrštejn. Hrad byl vystavěn ve 13. století, připomíná se v roce 1214, jako ochrana Trstenické stezky. V roce 1297 jej vlastnil Jimram z Pernštejna. Hrad tedy byl zřejmě nejstarším sídlem Pernštejnů v povodí Svratky. V roce 1358 získal pobořený hrad markrabě Jan Jindřich a obnovil jej. Znovu získali hrad Pernštejnové v roce 1446. Protože však jejich hlavním sídlem byl Pernštejn, nechali jej v 16. století zpustnout.

Dnes se z hradu zachovaly klenuté místnosti nového paláce, dva zachovalé příkopy, nádvorní strana se zcela zřícenou vnější stěnou. Nedávno byl areál hradu odlesněn. Trosky hradu převyšují okolní les a jsou viditelné z velké dálky. V okolí Olešnice například ze Srstkova kopce ze silnice od Křtěnova do Lhoty.

Více informací na www.pamatky.com