Zprávy z radnice

Dnes je Úterý 11. 12. 2018 | Městský úřad Olešnice informuje..

Blíží se konec roku...

Zastupitelstvo města přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků. celý článek

Lis292018

Pozvání na měsíc prosinec

Rozsvícení vánočního stromu V neděli 2. 12. 2018 se uskuteční na olešnickém náměstí rozsvícení vánočního stromu. Proti minulým letům, kdy první adventní... celý článek

Lis292018

Výše vodného a stočného pro rok 2019

Rada města schválila navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2019 na základě výpočtu nákladů spojených s dodávkou pitné vody a čištěním odpadních vod a na základě... celý článek

Lis292018

Investsiční akce - Rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků - ulice gen. Čápka

První etapa rekonstrukce vozovek – průtah II/362 pokračuje dle schváleného harmonogramu. Přestože zásah do vozovky a konstrukce mostu přes Veselský potok odhalil nutnost... celý článek

Lis292018

Dokončení rekonstrukce archivu města

Legislativní požadavky na archivaci písemností města si vyžádaly nutnost řešit prostory pro uložení dokumentů. Z tohoto důvodu bylo rekonstruováno přízemí objektu ve... celý článek

Stránky