Zprávy z radnice

Dnes je Čtvrtek 19. 4. 2018 | Městský úřad Olešnice informuje..

Terénní práce na ulici Rovečínské

V loňském roce byla vybudována v bývalém náhonu podél ulice Rovečínská nová kanalizace jako nezbytná podmínka nejenom pro odkanalizování zde stojících domů, ale především jako podmínka k úpravě... celý článek

Dub62018

Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky

Město Olešnice realizuje projekt „Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky“ s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006095. Je zaměřen na vytváření, regeneraci... celý článek

Dub42018

Pozvání do kina v měsíci dubnu

I v měsíci dubnu jste zváni do olešnického kina. Pátek 27.4. ve 20.00, Ztratili jsme Stalina Komedie, od 12 let. České titulky. 5.... celý článek

Dub42018

Jarní dílničky v Hastrmánku

Touto cestou děkujeme všem návštěvníkům jarních dílniček, kteří si přišli vyrobit košíčky z pedigu, popkornové ovečky i vajíčka nebo zdobili květináče skleněnou mozaikou... celý článek

Dub42018

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 14.30 do 16.00 hod. v budově MŠ. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Vladimír Hél... celý článek

Dub42018

Blahopřání od komise pro občanské záležitosti

patří jubilantům: Ladislav Komárek - 75 let, Josef Halámek - 75 let, Antonín Novotný - 75 let, Věra Fojtová – 88 let, Květa Cupalová - 90 let. Pokud si někdo nepřeje být... celý článek

Stránky

Modrotisk