Zprávy z radnice

Dnes je Pátek 9. 6. 2023 | Městský úřad Olešnice informuje..

Městské slavnosti

V sobotu 17. 6. 2023 od 15:00 pořádá město Olešnice ve spolupráci s místními spolky a firmami na zahradě kulturního domu Městské slavnosti. Těšit se můžete na bohatý program, dobré občerstvení  ... celý článek

Čer92023

Údržba hřiště u školy

V měsíci únoru rada města objednala údržbu a regeneraci povrchu dvou hřišť s umělým povrchem. V květnu pak firma Umělky s.r.o. tyto práce provedla. Na hřišti u školy... celý článek

Čer92023

Rekonstrukce interiéru a baru KD

V měsíci květnu firma Nakostav, s.r.o. zahájila práce na rekonstrukci interiéru kulturního domu v Olešnici (veřejná zakázka Oprava kulturního domu v Olešnici II). Cena... celý článek

Čer92023

Opravy kanálů

V měsíci květnu rada města objednala u firmy POKLOPSYSTEM s.r.o. opravu a výměnu propadlých dešťových vpustí a propadlých kanálových šachet. Pilotně se jedná o dešťové... celý článek

Čer92023

Grantový systém

Rada města v měsíci květnu vyhodnotila žádosti spolků o příspěvky z grantového systému města. V tomto grantovém systému má město vyčleněno 500 tis. Kč na podporu... celý článek

Čer92023

Stravování žáků základní školy a dětí mateřské školy od září 2023

Dne 31. 8. 2023 končí smlouva mezi městem Olešnice a firmou Primirest s.r.o. (dříve Scolarest s.r.o.) zajištění stravování v základní a mateřské škole. Tato smlouva byla... celý článek

Stránky