Zprávy z radnice

Dnes je Pátek 14. 5. 2021 | Městský úřad Olešnice informuje..

Květen 2021

Město Olešnice vstupuje do měsíce května, měsíce, který je právem nazýván nejkrásnějším v roce. Po dlouhé zimě a chladném měsíci dubnu se již všichni těší na jaro v plném rozpuku.  Měsíc květen je... celý článek

Kvě102021

Investiční akce - Revitalizace zeleně v Olešnici

Několikrát zmiňovaný projekt Revitalizace zeleně v Olešnici pokročil do své závěrečné fáze. Už v měsíci dubnu byla zahájena jarní výsadba stromů, keřů a trvalek.... celý článek

Kvě102021

Investiční akce - Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

Dodavatelská firma MERAT s. r. o Nivnice zahájila naplno stavební práce nad koupalištěm. Zde bude do konce června provedena zásadní rekonstrukce stávající běžecké dráhy... celý článek

Kvě102021

Investiční akce - Propojení nového vrtu na vodojem „Ostrá horka“

Do finální fáze pokročil projekt propojení nového vrtu v lese Chrásť do vodojemu na Ostré horce. V průběhu měsíce dubna bylo položeno trubní vedení, elektrické a datové... celý článek

Kvě102021

Investiční akce - Opavy na čistírně odpadních vod

V souladu s plánem oprav na čistírně odpadních vod proběhla v měsíci dubna demontáž původních česlí, které po čtvrtstoletí dosloužily. Vyměněny byly za  zařízení HUBER... celý článek

Kvě102021

Podání žádostí o dotace

Rada města ve svém programovém prohlášení počítá s možností s vybudováním dvou podkrovních bytů v bytovém domě na ulici Skalky. Připravené podkrovní prostory z doby... celý článek

Stránky