Zprávy z radnice

Dnes je Pátek 27. 4. 2018 | Městský úřad Olešnice informuje..

Terénní práce na ulici Rovečínské

V loňském roce byla vybudována v bývalém náhonu podél ulice Rovečínská nová kanalizace jako nezbytná podmínka nejenom pro odkanalizování zde stojících domů, ale především jako podmínka k úpravě... celý článek

Dub62018

Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky

Město Olešnice realizuje projekt „Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky“ s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006095. Je zaměřen na vytváření, regeneraci... celý článek

Dub42018

Pozvání do kina v měsíci dubnu

I v měsíci dubnu jste zváni do olešnického kina. Pátek 27.4. ve 20.00, Ztratili jsme Stalina Komedie, od 12 let. České titulky. 5.... celý článek

Dub42018

Blahopřání od komise pro občanské záležitosti

patří jubilantům: Ladislav Komárek - 75 let, Josef Halámek - 75 let, Antonín Novotný - 75 let, Věra Fojtová – 88 let, Květa Cupalová - 90 let. Pokud si někdo nepřeje být... celý článek

Dub42018

Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice

Od září loňského roku navštěvují předškolní děti modernizovanou mateřskou školu, kterou si mohla veřejnost prohlédnout o Václavském jarmarku. Kompletní rekonstrukce... celý článek

Dub42018

Základní škola moderně a komplexně

Do fáze realizace dospěl další z úspěšných projektů dotačně podpořený IROP obdobnou částkou jako předchozí projekt realizovaný v mateřské škole. Jedná se o již dříve... celý článek

Stránky

Modrotisk