Zprávy z radnice

Dnes je Pátek 14. 8. 2020 | Městský úřad Olešnice informuje..

Svatovavřinecká pouť

8. - 9. srpna 2020 celý článek

Črv312020

Kůrovec devastuje lesy

Kalamitní situace spojená s expanzí lýkožrouta smrkového nejenomže pokračuje, ale dále narůstá. Vlastníci lesů čelí této kůrovcové kalamitě zvýšenou těžbou napadených... celý článek

Črv312020

PROČ PROBĚHLA ANALÝZA NAŠICH ODPADŮ A CO JSME Z NÍ ZJISTILI?

Vzhledem k měnící se legislativě a připravovanému zdražování nakládání s odpady a omezování skládkování město hledá cesty, jak předejít zvyšování nákladů a s nimi... celý článek

Črv312020

Provoz zemědělské techniky

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili výsledky měření průjezdu a rychlosti vozidel na průtahu městem silnice II/362. Mezitím došlo ke dvěma dopravním nehodám, z... celý článek

Črv312020

Parkoviště u lékařského střediska

Požadavek vlastníka k zachování okrasné zeleně pod parkovištěm u lékařského střediska v době realizace projektu „Průtah II/362 Olešnice“ podpořeného některými... celý článek

Črv302020

Investiční akce

Rozhodnutí o přidělení dotace Vláda České republiky avizovala, že s ohledem na koronavirový dopad na snížení daňových příjmů obcí podpoří více dotace na investice obcí a... celý článek

Stránky