Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Olešnice
MěstoOlešnice
static-foto
static-foto-podstrana

Město

Olešnice

Olešnice je trojúhelníkové městečko na Boskovicku ležící na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního okraje okresu Blansko (kraj Jihomoravský). Okolí města sousedí s moravským okresem Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) a českým okresem Svitavy (Pardubický kraj). Město se nachází na moravské straně zemské hranice.

Svoz komunálního a tříděného recyklovatelného odpadu

Svoz komunálního a tříděného recyklovatelného odpadu

O změnách ve svozu komunálního a tříděného odpadu, ke kterým došlo od počátku roku 2024 byli občané informováni v lednovém, červencovém a prosincovém zpravodaji v roce 2023.

Protože Olešnickou veřejností od ledna rezonuje diskuse na sociálních sítích o nepořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad, tak zde budou zopakovány některé informace a zároveň budou některé věci upřesněny.

Rada města se v roce 2023 rozhodla přehodnotit celý systém nakládání s odpady tak, aby byl co nejefektivnější, a aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování poplatku za svoz komunálního odpadu. Díky všem občanům, kteří se zapojili do třídění papíru, plastu a skla tak, aby nedocházelo k navyšování složky SKO (směsný komunální odpad), se za léta od roku 2012 podařilo snížit tuto složku z 230 kg až na současnou 160 kg SKO na občana za rok.

Nařízení pro obce do budoucna jsou ale taková, že oddělené soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, jedlé tuky a oleje a bioodpad) musí tvořit v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu. Je třeba ale podotknout, že v některých případech biosložka dodnes tvoří velký podíl SKO.

Je pro nás dobrou zprávou, že třídění odpadů v Olešnici má dle výše uvedených hodnot pozitivní vývoj, ale likvidace složky SKO bude v dalších letech finančně narůstat díky navyšování cen za skládkování/spalování SKO a lze  předpokládat i růst nákladů za svoz.

Dle dat, která máme v současné době k dispozici je podíl oddělené soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu za rok 2023 na úrovni 29 % (257,15 t SKO a 106,7 t sklo, papír, plast a bioodpad). Z toho vyplývá, že sice jako město třídíme, ale abychom dosáhli na limity nařízené obcím, máme co dohánět. Podíl tříděného odpadu bychom měli do roku 2025 zdvojnásobit.

V roce 2023 tedy rada začala hledat způsoby, jak navýšit podíl tříděného odpadu. Bylo zahájeno jednání jak s tehdejší svozovou firmu Recovera, tak byly osloveny další konkurenční firmy. Tato jednání vyústila v to, že město vypovědělo smlouvu s firmou Recovera k 31. 12. 2023 a uzavřelo smlouvu se společností Technické služby Malá Haná, a.s. s účinností od 1. 1. 2024. Podmínkou podepsání smlouvy byl vstup do dobrovolného svazku obcí. Díky tomuto kroku a díky občanům, kteří na naše výzvy reagovali a svým přístupem  k třídění  přispěli ke snížení SKO bylo možné pro občany města zachovat cenu za svoz SKO v roce 2024 na stejné úrovni jako v předchozím roce. Konkrétně tedy 750,- Kč za obyvatele a rok a 650,- Kč za obyvatele a rok, pokud se domácnost aktivně zapojí do třídění odpadu. Veškerá klíčová rozhodnutí, odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové včetně vstupu do dobrovolného svazku obcí byly na doporučení rady města projednány a schváleny zastupitelstvem města Olešnice.

Ze zmíněných jednání mimo jiné vyplynulo, že v současné době je jedinou cestou, jak dosáhnout nařízených limitů podílu recyklovatelných složek v následujících letech, je využití svozu door-to-door jak u směsného komunálního odpadu, tak u tříděného recyklovatelného odpadu (papír, plast a bioodpad). Alespoň taková je zkušenost současné svozové firmy TSMH, a.s.

Než bude přistoupeno k door-to-door svozu, tak TSMH, a.s. od 1. 1. 2024 provádí svozu SKO a pytlovaného tříděného recyklovatelného odpadu od domů ve stejném intervalu jako v předchozích letech. Tedy svoz SKO jedenkrát za 14 dní, svoz pytlovaného plastového odpadu jedenkrát za měsíc a svoz pytlovaného papírového odpadu jednou za dva měsíce. Termíny veškerých svozů byly zveřejněny v prosincovém zpravodaji a jsou k nalezení na internetových stránkách obce.

Svozovou firmou bylo doporučeno si postupně zvykat na to, že lidé v budoucnu budou mít svozové nádoby na tříděný recyklovatelný odpad u domu, a doporučením bylo snížit frekvenci svozu kontejnerů umístěných na veřejných sběrných místech. Od počátku roku 2024 tak byly kontejnery na plast a papír od svozových míst vyváženy jedenkrát za dva týdny.

V praxi se toto doporučení ale neosvědčilo. Některé domácnosti přestaly využívat pytlového sběru a začaly více využívat sběrných míst. Toto bylo zjevné na první pohled, protože v lednu a první půli února 2024 vypadala sběrná místa den až dva dny po svozu kontejnerů takto.

Tuto skutečnost potvrdila i svozová firma, která potvrdila, že při pytlovém svozu bylo domácnostmi nachystáno ke svozu minimum pytlů.

Na sociálních sítích proběhla vášnivá diskuze. Asi není potřeba ve zpravodaji zacházet do detailů. Tímto bychom chtěli požádat všechny občany, aby se snažili kolem sběrných míst udržet pořádek. Samotná sběrná místa nejsou příliš oku ladící sama o sobě a pokud tam lidé vytvoří veřejnou skládku, tak o to hůře to vypadá. Nezapomínejme na to, že veřejný prostor je nás všech a snad všichni si přejeme, abychom měli v našem malém městě útulno. Zároveň rozumíme tomu, že v minulosti zavedený systém třídění jak plastů do plastových pytlů tak i  papíru do plastových pytlů, který i nám nepřijde zrovna ekologický,  je ale v současné době, dokud nezměníme systém na vlastní nádoby, ten nejefektivnější. Důvody jsou zcela jasné. Pokud budeme třídit v dosud zavedených možnostech od domu  a nebudeme tak muset zvyšovat frekvenci svozu sběrných hnízd, nebude nám narůstat ekonomická zátěž na výdajové stránce  a s tím i v následujících letech poplatek pro občany. Svou nemalou míru pro ekologii zde hraje i položka na straně logistiky svozu.

Připomeňme tedy, že všechny domácnosti i nadále mohou využít pytlového svozu a snažit se nezatěžovat sběrná místa. Berme to jako trénink na door-to-door.

Každopádně rada města reagovala na situaci z obrázku tak, že četnost vývozu kontejnerů na plast byla zvýšena a ty jsou sváženy ze sběrných míst s týdenní frekvencí. Četnost svozu modrých kontejnerů na papír prozatím zůstává zachována na dvoutýdenním cyklu.  Zároveň od začátku března bude pro všechny občany k dispozici volně dostupný velkoobjemový kontejner na bioodpad. Tento kontejner bude umístěn v prostoru u cesty k fotbalovému hřišti a občané se tak k němu pohodlně dostanou autem. Z důvodů kontroly plnění a vývozu bude tento prostor monitorován kamerovým systémem.

Další novinkou v následujících týdnech bude rozšíření otevírací doby sběrného dvora. Kromě současných otevíracích hodin ve středu od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00 bude nově sběrný dvůr otevřen také v pátek od 15:00 do 17:00.

Je dobře, že většina z nás třídí a všem kteří tak činí za to děkujeme. Ale k dosažení stanovených limitů v následujících letech budeme muset třídit ještě více. Snahou města je tyto limity dodržet co nejdříve, vyhnout se tak sankcím a udržet poplatky za svoz odpadu pro občany na co nejnižší hladině.

Autor: Ivana Kozlová

Aktuálně

Mobilní rozhlas

Zde se můžete přihlásit k odebírání hlášení obecního rozhlasu:
https://olesnice.munipolis.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 16.7.2024

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Mohlo by Vás zajímat

parallax-title