Zprávy z radnice

Dnes je Sobota 16. 2. 2019 | Městský úřad Olešnice informuje..

Zprávy z radnice - Olešnická statistika

V Olešnici bylo ke konci roku 2018 přihlášeno k trvalému pobytu 1675 obyvatel. V uplynulém roce se narodilo 12 dětí a zemřelo 17 spoluobčanů. Během roku se 22 občanů přistěhovalo a 38 odstěhovalo. To... celý článek

Kvě112018

ZŠ Olešnice moderně a komplexně

ZŠ Olešnice – moderně a komplexně Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností a cizích jazyků a zároveň... celý článek

Dub62018

Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky

Město Olešnice realizuje projekt „Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky“ s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006095. Je zaměřen na vytváření, regeneraci... celý článek

Stránky