Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Olešnice
MěstoOlešnice
static-foto
static-foto-podstrana

Město

Olešnice

Olešnice je trojúhelníkové městečko na Boskovicku ležící na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního okraje okresu Blansko (kraj Jihomoravský). Okolí města sousedí s moravským okresem Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) a českým okresem Svitavy (Pardubický kraj). Město se nachází na moravské straně zemské hranice.

Školství

Školství

Olešničtí žáci odchází na střední školy připraveni (patří k nejlepším)

Snahou všech učitelů ve spolupráci s rodiči je od prvního do devátého ročníku základní školy dosáhnout co nejlepšího výsledku vzdělávání. Tato snaha je jistě u všech škol a měřítko, jaký je výsledek jejich snažení, se hledá těžce.

Jistou mírou hodnocení může být srovnání výsledků žáků různých škol v okresních a krajských kolech olympiád z různých předmětů. Nicméně tam jde o srovnání vítězů školních kol, tedy srovnání těch nejlepších. A zde si naši žáci vedou každoročně velmi dobře.

Celkové měřitelné srovnání celého populačního ročníku existuje vlastně jen ve formě celostátních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Ty by měly vycházet z ověření znalostí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.

Na testy z matematiky a českého jazyka připravují své deváťáky všechny školy, nicméně také celá řada komerčních společností. Testy a příprava na ně jsou předmětem jejich podnikatelského záměru. Těmto společnostem jsou rodiče za přípravu k testům ve snaze zajistit úspěch svých dětí ochotni vydávat tisíce. K tomuto systému mohu mít a mám výhrady.

Přes tyto výhrady však musím uznat, že státní přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka a matematiky a jejich výsledky jsou jedinou možností srovnání celého ročníku a škol. Data a výsledky za školu zjistíme, nicméně díky novinářům Deníku jsme se dozvěděli srovnání škol v okresech, a to dokonce za několik roků trvání státních přijímaček (2017-2023). Doposud jsme znali pouze dílčí výsledky za jednotlivé roky naší školy a srovnání s průměrem republiky. Zde byly výsledky našich žáků vždy nad tímto průměrem.

Překvapivé a pro školu veskrze pozitivní zjištění je umístění naší školy v rámci okresu Blansko. Nikdy jsem nepochyboval, že naši učitelé odvádí velmi dobrou práci. Že jsou odborně zdatným kolektivem a že se díky nim dostává našim žákům kvalitního vzdělání. Přesto zařazení mezi ty úplně nejlepší z 55 škol okresu je i pro mne a naše učitele do jisté míry překvapení, protože jsme se k výsledkům srovnání škol u přijímacího řízení z českého jazyka a matematiky nedostali. Tedy až doposud, díky novinářům Deníku.

Rodičům žáků, kteří přihlásili své děti k docházce v ZŠ Olešnice, je i přiložený článek z Deníku (ze dne 8. 2. 2024) potvrzením, že se naše škola za svoji práci a péči o své žáky rozhodně nemusí stydět. Jsem přesvědčen, že obdobného srovnání by naše škola dosáhla vedle českého jazyka a matematiky i v jiných předmětech, pokud by byly součástí celostátního testování.

Za spolupráci rodičů a především za práci mých kolegů v pedagogickém sboru ZŠ Olešnice děkuji. Výsledky hovoří za vše.

PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel ZŠ a MŠ města Olešnice

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/25

Ředitel ZŠ a MŠ města Olešnice, příspěvkové organizace informuje, že zápis žáků do 1. ročníku se uskuteční ve středu 3. dubna 2024 v době od 14,00 hod. do 17,00 hod. v přízemí přístavby ZŠ (vstup hlavním vchodem).

Bližší informace o zápisu najdete na webových stránkách školy www.zsamsolesnice.cz v sekci aktuality ZŠ a aktuality MŠ.

PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy

Drobné radosti potěší

14. února byla ve škole doručována „Valentýnská pošta“. Patrona zamilovaných-svatého Valentýna, biskupa žijícího v 3. století a jeho životní příběh, který je spojen s tajným oddáváním zamilovaných párů, si připomínáme 14. února, kdy byl popraven. Tento den je také dnem, kdy se oslavuje láska, zamilovanost a náklonnost mezi lidmi. Každý u nás ve škole měl možnost se k této oslavě připojit a do „Valentýnské schránky“ vhodit pro někoho ze školy pěkný vzkaz, přáníčko, povzbuzení, poděkování apod. Poté pak „Valentýnští pošťáci“ Tonda a Michal psaní doručili jejich adresátům. Velmi milým překvapením pro všechny paní učitelky a pány učitele byla také zásilka, kterou přinesly děti ze školní družiny, které s pomocí paní vychovatelky Mileny Jílkové připravily každému z vyučujících dobré sladké linecké kolečko se srdíčkem a krásné srdíčkové přání s citátem. Věřím, že naše darování někomu i obdarování od druhých nás tento den všechny mile zahřálo u srdíčka. A kéž Den sv. Valentýna nezůstane jen jedním dnem v roce, kdy si vzájemně projevujeme přátelství a lásku.

Mgr. Lenka Němečková

Okresní kolo olympiády z němčiny

Vojtěch Krejčí a Štěpán Krejčí, žáci z 9. ročníku, se zúčastnili okresního kola soutěže v německém jazyce. Být přítomen na okresním kole soutěže v němčině znamená, že žák tady prokáže své dovednosti z jazyka v oblastech bohatosti slovní zásoby, rozmanitosti vyjadřování, používání korektních gramatických struktur, porozumění komunikaci a v rychlé adekvátní reakci na ni. Všechny tyto požadavky naši žáci s přehledem zvládli a stali se úspěšnými soutěžícími. Vojtěch byl odměněn 2. místem a Štěpán se umístil na 4. místě. Chlapcům gratuluji k vynikajícím výsledkům, které si právem zasloužili i díky jejich ochotě a vytrvalosti, s kterou přistupovali k opakování a k rozšiřování si znalostí z němčiny také ještě odpoledne v době po vyučování.

Mgr. Lenka Němečková

Okresní kolo dějepisné olympiády

Do okresního kola dějepisné olympiády byli letos, díky výborným bodovým ohodnocením ze školního kola, pozváni tři žáci naší školy – Vojtěch Krejčí z 9.A, Daniel Bureš z 9.B a Alexandr Coufal z 8.A. Vyrazili jsme tedy 16. 1. do Boskovic. Když jsme nastupovali do autobusu, pan řidič (poté co zjistil, kam jedeme) zažertoval, že když jedou tři žáci, tak pro tři medaile. Zasmáli jsme se, ale to jsme ještě netušili, že se nám to skoro podaří. Vojtěch skončil na 2. místě s bodovým odstupem pouhého jednoho bodu na vítězku, Daniel těsně na 4. místě, Alexandr pak figuroval v první polovině výsledkové listiny, takže máme nadějného favorita do příštího ročníku soutěže.

Mgr. Petra Stloukalová

Návštěva žáků ze ZŠ Rovečné

Ve čtvrtek 22. února navštívila základní školu skupina žáků 4. a 5. ročníku ze ZŠ Rovečné s pedagogickým doprovodem. Exkurze v naší škole směřovala k představení výuky na 2. stupni školy, představení odborných učeben a setkání se staršími žáky z Rovečného a okolí, kteří již naši školu navštěvují.

Po prohlídce školy s provázejícím panem ředitelem Pešou měli žáci z Rovečného možnost vyzkoušet si výuku anglického jazyka v jazykové učebně s paní učitelkou Kánskou a seznámit se s výukou informatiky v učebně ICT. Zde se jim věnoval pan učitel Halámek.  Pokus v odborné učebně chemie a prohlídku odborné učebny přírodopisu představila paní učitelka Sýkorová. Na závěr věnovala návštěvě hodinu hudební výchovy paní učitelka Slavíčková. Školní kuchyni představily kuchařky jídlem z jídelníčku toho dne.

Toto představení naší školy může být pro některé z žáků z Rovečného a jejich rodiče  inspirací pro volbu školy, kde budou plnit povinnou školní docházku na druhém stupni ZŠ.

Umíme správně a včas větrat učebny

Po pilotním odzkoušení měření obsahu CO2 ve dvou třídách s největším počtem žáků v loňském školním roce, byly nainstalovány měřiče ve všech učebnách ZŠ a MŠ. Krabička se senzorem a světelnými diodami informuje vyučujícího i žáky o koncentraci CO2 podobně jako semafor. Zelená v pořádku, oranžová pozor, červená - je potřeba intenzivně vyvětrat. Po vyvětrání krabička opět zezelená. Není asi třeba připomínat, že vydýchaný vzduch výuce nesvědčí.

O přestávkách už ne s mobilem, ale s fotbálkem

Zákaz používání mobilů mimo výuku od počátku školního roku se bezproblémově dodržuje a žákům o přestávkách se otevřely "nové" možnosti. Jako povídání si mezi s sebou, příprava pomůcek na další hodinu, toaleta. Opravdu nově však často využívají žáci na jednotlivých patrech školy pořízené fotbálky, jednak k vlastní hře, jednak k fandění. A pak že se dětí bez mobilu neumějí sami bavit...

Lyžařský výcvik

My, žáci 7. třídy jsme absolvovali lyžařský výcvik. Konal se 12. –16. 2. 2024 ve ski-areálu v Olešnici. Naše obavy začaly, když jsme týden před výcvikem zjistili, že se stoupající teplotou sníh mizí. Naštěstí, díky ski-areálu, kde měli zásoby umělého sněhu, se akce konala. První den jsme byli rozděleni do tří skupin, podle svých lyžařských dovedností, které vedli p. uč. Habanec, p. uč. Horáčková a p. uč. Prudká. Vždy ráno jsme lyžovali hodinu a půl, následovala svačina a další hodinu a půl jsme pokračovali ve výcviku. Podle rozvrhu jsme buď šli domů, nebo výuka dále pokračovala. Dalšími dny jsme se postupně zlepšovali, a i nelyžaři se ve středu vydali na velkou sjezdovku. Přítomnost občasného sluníčka byla příjemná, ale čím blíž se schylovalo ke konci kurzu, tím byl sníh horší a rozblácenější. Nejvíc jsme si užili pátek. Konaly se totiž závody ve slalomu. Vítězem u kluků se stal Jan Horáček a za dívky Radmila Kubíčková. Všichni jsme ve zdraví a bez zranění dokončili náš lyžařský výcvik. Rádi bychom poděkovali ski-areálu a škole, bez kterých by se tato akce nemohla konat. Děkujeme také všem našim učitelům za trpělivost a snahu o naše zlepšení či o naučení lyžovat.

Sedmáci (Vanesa Navrátilová a Kristýna Hanyková)

Datum vložení: 12. 3. 2024 14:40
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2024 15:27
Autor: Ivana Kozlová

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Zde se můžete přihlásit k odebírání hlášení obecního rozhlasu:
https://olesnice.munipolis.cz

Svátek

Dnes je 16.4.2024

Svátek má Irena

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den hlasu

Zítra má svátek Rudolf

Mohlo by Vás zajímat

parallax-title