Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Olešnice
MěstoOlešnice
static-foto
static-foto-podstrana

Město

Olešnice

Olešnice je trojúhelníkové městečko na Boskovicku ležící na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního okraje okresu Blansko (kraj Jihomoravský). Okolí města sousedí s moravským okresem Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) a českým okresem Svitavy (Pardubický kraj). Město se nachází na moravské straně zemské hranice.

Zhodnocení roku 2023

Zhodnocení roku 2023

Rok 2023 je za námi. Nastal tak čas zhodnotit, jaký byl pro Olešnici a pro lidi v ní žijící či navštěvující ji. Měsíce leden a únor tradičně patřily plesové sezóně s celkem pěti plesy, které pořádaly místní spolky.

Uskutečnil se i jeden dětský karneval. V roce 2024 tomu bude opět také tak, ovšem v novém interiéru kulturního domu. V lednu město začalo přijímat žádosti o koupi pozemků v Piskačově sadu, kde v září byla dokončena výstavba základní technické infrastruktury. V současné době jsou z celkových 18 pozemků ve vlastnictví města  prodány dva pozemky a jeden je zarezervován.

Dále byl v lednu vypracován návrh rozpočtu na rok 2023, který byl v únoru schválen. Schválením rozpočtu na rok 2024 se však nově Rada města a Zastupitelstvo města nebude zabývat v lednu a v únoru, protože rozpočet města na rok 2024 byl již schválen na 9. zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2023. Kalendářní rok 2024 tak město nezahajuje v rozpočtovém provizoriu, jak tomu bývalo v minulosti zvykem. Díky tomu nedojde ke komplikaci u případných investic města a nákupů v začátku rozpočtového roku.

Rada města v únoru rozhodla, že neprodlouží smlouvu se společností Primirest (dříve Scolarest), která zajišťovala stravování v ZŠ a MŠ Olešnice. Smlouva byla uzavřena do 31. 8. 2023. Bylo tedy nutné zajistit vlastní vaření jídel ve školní kuchyni od začátku nového školního roku.  Po několika jednáních Rady města s ředitelem ZŠ a MŠ Olešnice se podařilo nastavit fungující systém bez dodavatelské firmy. Tato změna si vyžádala finanční prostředky, které město Olešnice poskytlo. Po čtyřech měsících provozu stravování zajišťované pracovníky ZŠ a MŠ Olešnice můžeme již konstatovat, že to byl krok správným směrem. Jídla nejsou vařená z polotovarů a jsou zdravější a chutnější. To dokazuje i zvýšený zájem ze strany dětí a rodičů.

V březnu město Olešnice začalo spolupracovat s odborníky z firmy VODA CZ s.r.o. za účelem zlepšení čistícího procesu na čistírně odpadních vod. K tomuto kroku se Rada města rozhodla, protože čistírna trpěla dlouholetými problémy s čištěním odpadních vod, které předchozí vedení města neřešilo s patřičnou razancí. I přes veškerou snahu zlepšit chod čistírny (rekonstrukce či intenzifikace čistící technologie zabere několik měsíců či roků) došlo v srpnu k havárii na čistírně, při níž došlo k úhynu pstruhů v potoce Hodonínka. Havárie byla způsobena otrávením aktivovaného kalu v čistících nádržích. Provoz čistírny se podařilo rychle obnovit, ale riziko, že se podobná havárie stane znovu, zde stále zůstává. Z tohoto důvodu Rada města v rozpočtu na rok 2024 alokovala finanční prostředky na projekty kanalizace a ČOV (šachty k měření množství a kvality odpadní vody u průmyslových znečišťovatelů, modernizace a automatizace ČOV, střecha ČOV a příprava na fotovoltaiku). Po zpracování projektů bude přistoupeno k samotné realizaci. Prioritu budou mít šachty k měření množství a kvality odpadní vody v reálném čase u průmyslových znečišťovatelů, které budou vybavené technologií umožňující zastavení odběru odpadní vody v případě porušení limitů uvedených ve smlouvách.

V březnu zastupitelstvo na svém 5. zasedání pověřilo starostu města Olešnice podepsat smlouvu o dílo s firmou Nakostav, s.r.o. zajišťující rekonstrukci interiéru a baru kulturního domu. Projekt byl zpracován skupinou architektů v lednu. Rekonstrukce probíhala od května do prosince a před koncem roku dne 19. 12. proběhlo slavnostní otevření kulturního domu. Ještě než práce na kulturním domě byly zahájeny, stihla v dubnu proběhnout v kulturním domě pietní akce k 70. výročí vykonstruovaného komunistického procesu s občany z Olešnice a okolí, jejíž součástí byla i výstava „Rozkulačeno“ s promítáním filmu z cyklu Osudové okamžiky, Olešnice 1953, ČT.

V dubnu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) společně s dodavatelskou firmou PORR a.s. odstraňovala závady na průtahu Olešnicí – silnicie II/362 (stavba z let 2018 a 2019). Jednalo se o frézování vozovky a opravu šoupat a poklopů. Město Olešnice v dubnu pořídilo traktůrek SECO Starjet P6 4x4 a příslušenství k němu. S využitím zaměstnanců města, traktůrku a další techniky město v roce 2023 zajistilo posekání trávy v městě bez nutnosti objednání této služby od dodavatelské firmy, čímž město ušetřilo nemalé finanční prostředky. V zimě je traktůrek společně se zametacím kartáčem využíván k úklidu sněhu z chodníků a pozemních komunikací.

V květnu firma Umělky, s.r.o. na základě objednávky rady města z února provedla regeneraci dvou hřišť s umělým povrchem. Během roku došlo také na opravu několika dětských hřišť a regeneraci fotbalového hřiště (na přelomu června a července). V květnu Rada města na vybraných místech v Olešnici objednala u firmy POKLOPSYSTEM s.r.o. opravu a výměnu propadlých dešťových vpustí a propadlých kanálových šachet. V srpnu firma ASFALTEROS s.r.o. provedla opravy výtluků v místních komunikacích na vybraných místech v Olešnici.

V červnu zastupitelé na svém jednání schválili změnu v systému nakládání s komunálním odpadem, aby město mělo celý systém pod lepší kontrolou, a aby byl efektivnější. Jednalo se o rozvázání smlouvy se společností RECOVERA a o vstup do dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, které má s hospodařením s odpady velké zkušenosti a mají v praxi ověřené výsledky. Od tohoto kroku si město slibuje dosažení vyšší vytříděnosti recyklovatelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, jedlé tuky a oleje a bioodpad), která musí tvořit v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu.

Měsíc červenec a srpen patřil zaslouženému odpočinku, dovoleným, ale také osvěžení v olešnickém koupališti, které bylo nově provozováno městem s podporou pana Macháta. Došlo ke snížení ceny vstupného a byla prodloužena otevírací doba. Díky dlouhému létu se mohli lidé koupat ještě v září.

V září proběhla uzavírka komunikace III/3626 Olešnice – Trpín. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zde prostřednictvím firmy PORR a.s. provedla rekonstrukci silnice III/3626 v úseku km 0,400 – 3,140. Tato rekonstrukce byla provedena za úplné uzavírky s průjezdem autobusů bez omezení. V roce 2024 je plánována oprava úseku od km 0,000 – 0,400, tj. od křižovatky na náměstí Míru až na konce hranice města. Podle vyjádření zástupce firmy PORR a.s. by úplná uzavírka nemusela být realizována po celou dobu plánované rekonstrukce. V září jsme v Olešnici oslavili výročí 950 let od první písemné zmínky o Olešnici, které bylo spojené se Svatováclavským jarmarkem. Akce se velmi podařila a budeme rádi, když i v roce 2024 navštívíte Svatováclavský jarmark.

V říjnu jsme si připomněli 105. výročí vyhlášení Československé republiky. Ve středu 25. října, před zahájením podzimních prázdnin, si žáci 9. ročníku připomněli státní svátek 28. října a rok 1918 u Památníku padlých občanů Olešnice před školou. Po úvodním slovu ředitele školy PaedDr. Zdeňka Peši pak společně se starostou města Ing. Davidem Tomáškem vztyčili státní a městskou vlajku a položili věnec k připomenutí obětí. V listopadu dne 16. 11. 2023 se uskutečnil lampionový průvod. Tímto průvodem jsme si připomněli 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Lampionový průvod šel tradiční trasou z náměstí Míru, kolem pomníku a dále pak k „Ptáčkárně“, kde byl zakončen ohňostrojem.

V průběhu roku se v Olešnici uskutečnilo několik divadelních představení, koncertů, přednášek, závodů, výstav, trhů či různých akcí. Např. divadelní představení 1+1=3 či Don Quijote de la Ancha, koncerty ZUŠ Letovice či přednášky na půdě radnice, Dětský den, Olešnická kytka, Olešnický kvítek, různé hasičské, myslivecké, rybářské, chovatelské akce, sportovní závody, městské slavnosti, zábavy na zahradě KD, varhanní koncerty v evangelickém kostele, Svatovavřinecká pouť, promítání filmů na náměstí a v olešnickém kině, různé výstavy atd.

Nejvýznamnější kulturní akcí v roce 2023 zcela jistě byla v září oslava 950 let od první písemné zmínky o Olešnici a Svatováclavský jarmark, kde jako hlavní host vystoupila Aneta Langerová s kapelou. Z uvedeného neúplného výčtu akcí je vidět, že o kulturní a společenské dění není v Olešnici nouze. Město kulturní a společenské vyžití podporuje prostřednictvím grantového systému, ve kterém mohou spolky působící v městě žádat o dotaci na veřejné akce. Rozpočet grantového systému byl navýšen z 500 tis. Kč na 700 tis. Kč.

Na závěr tohoto článku je možné konstatovat, že rok 2023 byl pro město Olešnice úspěšný a vydařený, i když ne vše se povedlo (např. nákup dvou nemovitostí u základní školy). Přejme městu Olešnice, aby rok 2024 byl pro něj minimálně stejně úspěšný jako rok 2023.

Datum vložení: 5. 1. 2024 15:29
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2024 15:41
Autor: Ivana Kozlová

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Zde se můžete přihlásit k odebírání hlášení obecního rozhlasu:
https://olesnice.munipolis.cz

Svátek

Dnes je 15.4.2024

Svátek má Anastázie

Zítra má svátek Irena

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den hlasu

Mohlo by Vás zajímat

parallax-title